Othman Benjelloun čovjek svega!

Šef BMCE banke Afrike također je prisutan u sektorima vrlo udaljenim od svoje zone komfora ... S imanjem koje se procjenjuje na više od milijardu dolara, Othman Benjelloun je jedno od prvih bogatstava Maroka i…