OSNOVNI OBRT INSTITUTA ZA OBUKU (CTI) POTROŠAČ

Zapošljavanje u Kamerunu je besplatno, pazite ako se naplaćuju naknade i nikad ne šaljite novac elektroničkim prijenosom (MOMO ili OM)

INSTITUT ZA OBUKU CRKVE (CTI) referentno središte za vaše obrazovanje engleskog, njemačkog i računala sa sjedištem u regrutu Douala Bonamoussadi:

PRIJEDLOŽENO POLOŽAJ: TRŽIŠTE SOFTVERA SAGE

misija:

Obučite naše polaznike da koriste sljedeći softver:

  • SAGE računovodstvo,
  • SAGE PLATITE,
  • SAGE mjesto prodaje,
  • SAGE komercijalno upravljanje

PROFIL SUGLE ZA POST :

Imati barem diplomu ili ekvivalent u polju

Budite savršeno dvojezični

Imajte iskustvo najmanje 12 mjeseci kao trener

Obrazac za prijavu :

- motivacijsko pismo;
- ažurirani životopis;
- Fotokopija najvišeg stupnja.

Hvala što ste stavili objekt: SAGE SOFTVERNI TRENER

Les dossiers peuvent être envoyés par mail à l’adresse suivante : info@cticamer.com ou cticameroun@gmail.com

Whatsapp at 673 91 94 90

Svoju datoteku možete ostaviti i u našim uredima koji se nalaze na ulazu Poreznog centra Bonamoussadi Douala.

Dijelite i pošaljite ovaj oglas svojim prijateljima!