OBAVIJEST O PONOVOJU KAMERONA ADVANS

Zapošljavanje u Kamerunu je besplatno, pazite ako se naplaćuju naknade i nikad ne šaljite novac elektroničkim prijenosom (MOMO ili OM)

Regrutujemo: Agente Agents Advans bod.

U kontekstu potreba za proširenjem na web lokacijama koje još nisu pokrivene, Advans Cameroun pokreće veliku kampanju za zapošljavanje agenata koji žele postati partner u distribuciji usluge Advans bodova.

SASTAV DOSIJE

Zahtjev za partnerstvo upućen Odjelu za financijske usluge;

Karta lokacije vaše djelatnosti ili vaše različite trgovine

Fotokopija nacionalne iskaznice promotora aktivnosti

porezni spis ako je dostupan.

PROFILNO PRETRAŽIVANJE

Neka se trgovačka aktivnost kreće na osi koja gleda na javnu autocestu ili na neko tržište;

O Opravdajte radni staž od najmanje 6 mjeseci u svojoj aktivnosti

, O Budite spremni proširiti svoje poslovanje.

Pošaljite svoju datoteku našoj agenciji Akwa, dvorani za obilazak ili bilo kojem drugom Advansovom ogranku naše mreže

Dijelite i pošaljite ovaj oglas svojim prijateljima!