Kamerun nudi podršku kako bi se olakšalo lokalno ulaganje dijaspore koja živi u Francuskoj(Invest in Cameroon) - Kamerun je upravo postavio uređaj nazvan "Dias'Invest 237". Nosi ga kamerunsko Ministarstvo vanjskih odnosa (Minrex), a financira Francuska razvojna agencija (AFD).

Ovaj uređaj, kaže AFD, ima za cilj olakšati ulaganje kamerunske dijaspore od Francuske do Kameruna, točnije ubrzati planiranje, stvaranje i razvoj poslovanja u Kamerunu od strane pripadnika ove dijaspore. Odabrane poslovne projekte pratit će besplatno stručnjaci.

Ova podrška uključuje: strateško praćenje stručnjaka za stvaranje i razvoj poslovanja; profesionalna konzultantska podrška stručnjaka iz područja djelatnosti; povezanost s profesionalnim mrežama.

Za svakog odabranog dobavljača uređaj nudi tri faze dijagnoze projekta i plan puta. Postoji i faza ubrzanja, tijekom koje će se podrška poduzetnika provoditi prema planu puta izvedenom u dogovoru s potonjim i detaljno odrediti potrebni put podrške za realizaciju projekta.

Kako bi imali koristi od "Dias'Invest 237", kandidati se mogu prijaviti na istoimenoj web stranici do 15 prosinca 2019. Poslovni projekti u Kamerunu koje provode pripadnici kamerunske dijaspore u Francuskoj (bez razlike nacionalnosti) i Kamerunci koji su ostali u Francuskoj i vratili se u Kamerun manje od 3 godina.

SA

PROČITAJTE VIŠE OVDJE