OBNOVLJIVANJE NASTAVNIKA (ES), STRUČNIH AGENTA I KUČAJA U SVOM VREMENU

Zapošljavanje u Kamerunu je besplatno, pazite ako se naplaćuju naknade i nikad ne šaljite novac elektroničkim prijenosom (MOMO ili OM)

Kao dio ojačanja svog osoblja, dječji vrtić mamours započinje zapošljavanje osoblja u nastavku:

  • 1 učitelj kapiema na francuskom jeziku;
  • 1 nastavnik kapiema na engleskom jeziku;
  • 1 jasli agent;
  • 1 kuhar radi sve;

Zainteresirane strane moraju prebivati ​​oko Mendonga i moraju se predstaviti sa spisom koji sadrži:

  • CV
  • prijava za zaposlenje glavnom direktoru rasadnika MAMOURS
  • fotokopija CNI
  • Plan iznajmljivanja
  • 2 fotografija 4 * 4

Rok: 9 rujan 2019

E-mail: inna8sanda@gmail.com

Dijelite i pošaljite ovaj oglas svojim prijateljima!

Pridružite se našim grupama WATSAP ZA VIŠE PONUDA I RAZMJENA

https://chat.whatsapp.com/DKQmiDp0rt6L4uzLjOMAdp

https://chat.whatsapp.com/FIUAzuPxgtS1I5xKMZmcrj

https://chat.whatsapp.com/6Jsp04rAEMOHgciljfBRYD