Facebook Messenger: učinkovito sredstvo komunikacije za online trgovce

Sve više i više trgovaca koristi Messenger za razmjenu poruka kako bi komunicirali sa svojim klijentima, osobito s mladim ljudima.